HAE GLOBAL CONFERENCE 2018 VIENNA #haeGC18

V nadväznosti na veľmi úspešné globálne konferencie HAE v Kodani, Dánsku (2012), vo Washingtone DC, v USA (2014) a v Madride v Španielsku (2016), sa bude štvrtá svetová konferencia HAE konať vo Viedni, v Rakúsku (Máj 2018).

Opäť radi privítame pacientov s HAE, opatrovateľov, zdravotníckych pracovníkov a zástupcov priemyslu najväčšieho medzinárodného zhromaždenia svojho druhu so zameraním na HAE.

Dúfame, že sa uvidíme vo Viedni v máji 2018. Uistite sa, že ste sa zaregistrovali na konferenciu vo Vašom HAEI združení  #haeGC18

S pozdravom
Anthony J. Castaldo
Prezident HAEi

vienna_identitet_31